VUL HIERONDER
HET FORMULIER IN

VUL HIERONDER
HET FORMULIER IN

  Aanvraagformulier bijdrage uit het Jan Roelof Geertsmafonds

  Uw aanvraag dient minstens 3 maanden voor de start van het project te zijn verzonden.
  Naam vereniging/stichting:
  Adres:

  Postcode:

  Plaats:  E-mailadres:

  Internetadres:  Inschrijvingsnummer KvK:

  Bankrekeningnummer (IBAN):
  Is uw vereniging / stichting aangemerkt als een het Algemeen Nut Beogende Instelling?
  (ANBI)
  JaNee
  Is uw vereniging / stichting aangemerkt als een het Sociaal Belang Behartigende Instelling?
  (SBBI)
  JaNee


  Contactpersoon:

  Naam:

  Functie:  Adres:

  Postcode:

  Plaats:  Telefoon vast:

  Telefoon mobiel:

  E-mailadres:
  Omschrijving project waarvoor geld wordt gevraagd / doel / inhoud enz. (max. 250 woorden)

  Totaal geschatte kosten
  van het project: €
  De eigen financiële bijdrage
  aan dit project bedraagt: €

  Zijn er ook andere instellingen waaraan een financiële bijdrage is gevraagd?
  Zo ja, aan welke en voor welke bedragen.


  Mee te sturen documenten:

  Begroting project

  Recent financieel jaarverslag (incl. balans)

  Recent uitreksel handelsregister KvK met huidige samenstelling bestuur

  U zult worden gevraagd om enige (af te spreken) vorm van verantwoording.