VUL HIERONDER
HET FORMULIER IN

VUL HIERONDER
HET FORMULIER IN

Aanvraagformulier bijdrage uit het Jan Roelof Geertsmafonds

Uw aanvraag dient minstens 3 maanden voor de start van het project te zijn verzonden.
Naam vereniging/stichting:
Adres:

Postcode:

Plaats:E-mailadres:

Internetadres:Inschrijvingsnummer KvK:

Bankrekeningnummer (IBAN):
Is uw vereniging / stichting aangemerkt als een het Algemeen Nut Beogende Instelling?
(ANBI)
JaNee
Is uw vereniging / stichting aangemerkt als een het Sociaal Belang Behartigende Instelling?
(SBBI)
JaNee


Contactpersoon:

Naam:

Functie:Adres:

Postcode:

Plaats:Telefoon vast:

Telefoon mobiel:

E-mailadres:
Omschrijving project waarvoor geld wordt gevraagd / doel / inhoud enz.

Totaal geschatte kosten
van het project: €
De eigen financiële bijdrage
aan dit project bedraagt: €

Zijn er ook andere instellingen waaraan een financiële bijdrage is gevraagd?
Zo ja, aan welke en voor welke bedragen.


Mee te sturen documenten:

Begroting project

Recent financieel jaarverslag (incl. balans)

Recent uitreksel handelsregister KvK met huidige samenstelling bestuur

U zult worden gevraagd om enige (af te spreken) vorm van verantwoording.