De stichting heeft ten doel financiële bijstand te verlenen aan:

Boornburgum

De Nederlands Hervormde kerk te Boornbergum.
Initiatieven of instellingen die zich bezig houden met de bevordering van de Friese taal en cultuur.

Cultuur Fryslân

Culturele verenigingen in Fryslân.

Muziek en zang

Muziek- en zangverenigingen in Fryslân.

Cultuur Fryslân

Sportverenigingen (met uitzondering van voetbal- en vechtsportverenigingen) in Fryslân.

Ook kunnen initiatieven gesteund worden die rechtstreeks of zijdelings verband houden met bovenstaande punten.

NEEM CONTACT MET ONS OP

CONTACT