Privacyverklaring Jan Roelof Geertsmafonds

Het Jan Roelof Geertsmafonds gaat zorgvuldig om met de privacy van gebruikers van haar website en relaties. We dragen er zorg voor dat we persoonlijke informatie die ons wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Op deze pagina beschrijven we het privacybeleid van het Jan Roelof Geertsmafonds

Als u persoonsgegevens invult op onze website gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens overeenkomstig onze privacyverklaring gebruiken.

Verzamelen van persoonsgegevens

De website van het Jan Roelof Geertsmafonds kunt u bezoeken zonder het Jan Roelof Geertsmafonds informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om met u te kunnen corresponderen. In deze gevallen zullen wij u vragen de relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.

Gegevens met betrekking tot uw klik- en gebruiksgedrag gebruiken wij uitsluitend voor het maken van statistieken over het gebruik van onze website. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.

Verwerken van persoonsgegevens

In het kader van onze doelstelling legt het Jan Roelof Geertsmafonds gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij het doen van een aanvraag, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken hiervan. Daarnaast kunnen uw gegevens door het Jan Roelof Geertsmafonds gebruikt worden om u telefonisch, per post of per e-mail te informeren over de status van aanvragen of het verschaffen van gerelateerde informatie.

Het Jan Roelof Geertsmafonds geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. Dit met uitzondering van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Bewaartermijn gegevens

Het Jan Roelof Geertsmafonds bewaart persoonsgegevens niet langer dan voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt nodig wordt geacht.

Beveiliging

De gegevens die u aan het Jan Roelof Geertsmafonds verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Het Jan Roelof Geertsmafonds handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Onze website is beveiligd met SSL. Onze computers zijn beveiligd met wachtwoorden.

Cookies

De website van Het Jan Roelof Geertsmafonds maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van de website te optimaliseren. Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Informatie die is opgeslagen in een cookie kan bij een volgend bezoek weer naar onze webserver worden teruggestuurd.

Ons beleid met betrekking tot cookies op onze websites ligt strikt in lijn met wettelijke bescherming van uw persoonsgegevens en privacy. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en nog volop in ontwikkeling is.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van het Jan Roelof Geertsmafonds. Neem hiervoor contact op via het online contactformulier of via info@janroelofgeertsmafonds.frl

Indienen van een klacht

Indien u van mening bent dat wij ons niet aan de eisen houden die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons stelt, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Het Jan Roelof Geertsmafonds behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Dit document is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

NEEM CONTACT MET ONS OP

CONTACT