Hawwe jo in fraach of wolle jo graach mear ynformaasje?
Folje hjirûnder it formulier yn en wy nimme sa gau as mooglik kontakt mei jo op!

  Jo namme (ferplichte)

  Jo e-mailadres (ferplichte)

  Telefoan

  Underwerp

  Jo berjocht

  logo jrg

  KVK: 67891837
  RSIN: 857215760
  BANK: NL50 RABO 0316 7439 25

  Post krije wy graach digitaal:
  info@janroelofgeertsmafonds.frl

  IT BESTJOER

  Hilbrand Geertsma

  Foarsitter

  Sytze Jan Geertsma

  Skriuwer/ponghâlder

  Fokje Kooi

  Lid

  Anja Dijkstra – Erenga

  Lid

  DOCH NO IN OANFRAACH BY ÚS

  DOCH IN OANFRAACH